Generovanie Bratislava.pm.org pomocou Template Toolkit - TT

Bratislava.pm.org je na serveri uložená ako statická html stránka. HTML súbory sú však generované pomocou Template. Tento Perl modul umožňuje vložiť špeciálne značky do textového súboru ktoré sú rozpoznamné a spracované. Predvolené sú [% %], ale dajú sa jednoducho predefinovať na iné, napríklad <? ?> pomocou [% TAGS <? ?> %].

Štandardné použitie Template Toolkit je v MVC frameworks. Kde sa požíva ako View ktorý je schopný vygenerovat XML, plain text, PDF, ... a samozrejme HTML.

Okrem priameho použitia v Perlovom programe sa dá Template Toolkit použiť aj z command line. Pomocout príkazu tpage sa dá zkonvertovať súbor obsahujúci TT značky (.tt2) na výsledný súbor (.html). Pomocou ttree sa dá skonvertovať celý "strom" súborov.

Templates ktoré sú použité pre Bratislava.pm.org sú nachádzaju v Subversion repository. Tu sa nachádzajú dva súbory - Makefile a tt.cfg + tri adresáre - html, tt, tt-lib.

V tt/ sa nachádzajú "telá" stránok (.tt2) a statické súbory (.css, .html, .jpg, ...). V tt-lib/ sa nachádza hlavička a päta stránok.

Samotné generovanie sa deje pomocou "ttree -f tt.cfg". Príkaz spracuje všetky .tt2 súbory na .html + skopíruje všetky zvyšné súbory do html/ adresára.

html/ adresár je zadefinovany ako svn:external ukazujúci na Subversion repository ktoré obsahuje výsledné stránky. Takto sa dá pracovat na *.tt2, commit-ovať zmeny pričom zmeny ktoré sa prejavia na výslednej stránke od posledného zverejnenia sa dajú pozerať pomocu "svn diff". Výsledný commit v html/ sa spravý až keď je všetko ako má byť.

22. Apr 2008
Jozef