Čo skrýva CPAN

CPAN je archív distribúcií Perl modulov, ktorý má mirrory-y po celom svete. Perl distribúcia je jeden .tar.gz súbor obsahujúci: jeden alebo viac modulov (.pm), dokumentáciu (README, Changes, integrovaný Pod), testy (v t/ adresári), skripty (väčšinou v script/ adresári, alebo v hlavnom adresári) a jeden inštalačný skript (Build.PL alebo Makefile.PL). Inštalačný skript má v sebe zadefinované závislosti na iných moduloch. Týmto spôsobom je zabezpečené unifikovaná inštalácia. Úlohou CPAN-u okrem skladovania je aj indexácia - vyhľadávanie. Ďalej je k dispozícií niekoľko nástrojov na uľahčenie života autorom modulov.

Na CPAN-e je momentálne registrovaných 58000 modulov 15476 distribúcií a 6707 autorov. A počet uploadnutých modulov má rastúcu tendenciu. Mať prehľad o tom ktoré za to stoja a ktoré nie je občas dosť zložité. Je možné pridať hodnotenie a review ale to sa zas tak často nevyužíva. Takže niekedy je potrebné si dobre tipnúť. Keď je modul vyhovujúci, ale niečo mu chýba dajú sa použiť tri prístupy. Prvý je vytvoriť si vlastnú verziu pod iným názvom. Druhý je vytvoriť plugin modul ktorý rozšíri funkcionalitu primárneho modulu, ale tretí (asi najlepší) je skontaktovať autora a poslať mu patch pomocou rt.cpan.org. V tomto prípade si treba dať záležať na tom aby patch obsahoval aj testy k danej zmene. Ináč sa môže stať že bude zamietnutý, alebo bude dosť dlho trvať kým sa objaví v niektorej z nadchádzajúcich verzií modulu.

Hlavná stránka CPAN-u je www.CPAN.org, ale najpoužívanejšia je search.CPAN.org na ktorej sa dajú vyhľadávať moduly.

Aké môžu byť motivácie na uploadnutie modulu? Napríklad pochváliť sa na čom človek robí, získať na to odozvu a komentáre, poprípade nájsť človeka čo má rovnaké záujmy a ktorý je ochotný ďalej zlepšovať tento modul. Neodmysliteľným pozitívom je možnosť ukázať svoje programátorské zručnosti pri pohovore do nového zamestnania. Určite k dobrým benefitom patrí, pekne usporiadaná, prehľadávateľná Pod dokumentácia, možnosť inštalácie pomocou "cpan shell" na ďalších počítačoch, automatické testy ktoré preveria či modul funguje aj na iných operačných systémoch alebo architektúrach.

www.CPAN.org a search.CPAN.org je index a archív modulov, na to aby sa dalo niečo pridať sa treba zaregistrovať na pause.CPAN.org. Po zaregistrovaní je možné upload-ovať .tar.gz súbory s distribúciou Perl modulov. Čo ešte ponúka CPAN? Request tracker (http://rt.CPAN.org/) na ktorom sa dajú zaznamenávať chyby, poprípade žiadosti na vylepšenie modulov. AnnoCPAN (http://annoCPAN.org/) poskytuje možnosť dopisovať poznámky k Pod dokumentácií. CPAN Ratings (http://CPANratings.perl.org/) pomocou ktorého sa dajú hodnotiť jednotlivé distribúcie. CPAN Other Tools - Diff a Grep.

Linky: Ako na CPAN-like modul

3. Aug 2008
Jozef