Cyclone3

Features

 • vyvíjaný od 1999 firmou Comsultia
 • od 2006 Open Source
 • používaný najsledovanejšou TV stanicou na Slovensku
 • administračné rozhranie pomocou XUL GUI
 • SOAP ako rozhranie medzi GUI a Cyclone3 serverom
 • URL modelovanie
 • data oddelené od štruktúry a dizajnu
 • hotová podpora pre ISO Open Document a DocBook formát importy/exporty
 • Pod -> DocBook -> XHTML transformácie
 • pokročilá notifikácia o výnimkách za behu
 • enkódovanie videa, streaming => poskytovanie
 • jemná kontrola admin prístupov
 • vytvorené pre clusters
 • multi-lingual
 • komerčná podpora

Domovská stránka

Development vychytávky

 • plná podpora Unicode (database, publikovanie, konfigurácia)
 • viac úrovňový caching (memcached)
 • CMS aplikácie sú prefixované a organizované číslami (rýchla jednoduchá navigácia)
 • domény a subdomény + root cesty organizované cez adresárovú štruktúru (jedna inštalácia pre viacero domén)
 • domény a subdomény + root cesty majú dedenie vlastností
 • SQL logovanie s možnosťou replay pre spätnú analýzu a tunning
 • nastaviteľné pred cache-ovanie
 • nastaviteľné (na neskoršie spustenie) SQL queries
 • skript na doporučenie databázových ALTER TABLE príkazov postavené na definíciách tabuliek z aktuálne bežiacej databázy a schéma definícií z aktuálneho .sql súboru
 • SVG grafy
 • inteligentné orezávanie obrázkov (napr. s detekciou tváre)

Iné projekty