Dynamicky generované statické stránky pomocou TT

Jozef Kutej

TT Book

Čo nás čaká?

:-?

1) statické stránky?

2) dynamické stránky?

3) Template::Toolkit

4) http://ba.pm.org/

CERN 1980,
fyzik Tim Berners-Lee

myšlienka na zdielanie
výskumných dokumentov

sa premenila na
HTML s 22 elementmi

HTML eq "text so značkami" :)

a tie dali základ
modernému dynamickému web-u

Dynamické stránky

klasické statické stránky

nevýhody

statické stránky

výhody

server side Scripting/Programming

nevýhody

server side Scripting/Programming

výhody

Pohodlnosť

<?
Include "./_conf.php";
Include "./_head.php";
?>

<h1>Vitajte na mojej stránke.</h1>
<p>Prišiel som na svet a na nič viac som neprišiel.</p>

<?
Include "./_tail.php";
?>

Chce to Kompromis

-KOMPROMIS (2005 LP)-
-KOMPROMIS (2005 LP)-

Template::Toolkit

Template::Toolkit

Bratislava.pm.org

Bratislava.pm.org

lepšie raz vidieť
ako 100 krát počuť

Otázky?

:-?