Čo je Perl, ako "funguje" a aké sú jeho silné stránky‎

Jozef Kutej

perl

Čo nás čaká?

:-?

1) čo je Perl?

1) čo je Perl?

copy&paste z Wikipédie:

Perl je vyšší, všeobecný, interpretovaný, dynamický programovací jazyk. Perl bol pôvodne vyvinul Larry Wall, liguista pracujúci ako systém administrátor pre NASA v 1987, ako všeobecne použiteľný UNIX skriptovací jazyk aby sa dali reporty spracovávať jednoduchšie ako pretým.

2) ako funguje

2.1) ako mnohé ďalšie/iné jazyky

2.2) ale aj ináč

3) prečo Perl?

3) prečo Perl?

1) Späť na začiatok

1)

1987

vyšší (high-level)

všeobecný

Perl nájde uplatnenie všade, napríklad v

interpretovaný

dynamický

Perl umožňuje

2) ako funguje?

2)

2.1) syntax

2.2) Perl Culture

Perl Mongers

Perl Mongers

IRC.Perl.org

use.Perl.org

3) Prečo?

3)

easy things keep easy,
hard things possible

TIMTOWTDI

poďme tomu mysleniu pomôcť

prečo nie?

Prečo ANO!

CPAN

Pod

perltidy

   $LOVE=        AMOUR.
  true.cards.    ecstacy.crush 
 .hon.promise.de  .votion.partners.
 tender.truelovers. treasure.affection.
devotion.care.woo.baby.ardor.romancing.
enthusiasm.fealty.fondness.turtledoves.
lovers.sentiment.worship.sweetling.pure
.attachment.flowers.roses.promise.poem;
 $LOVE=~ s/AMOUR/adore/g; @a=split(//,
 $LOVE); $o.= chr (ord($a[1])+6). chr
  (ord($a[3])+3). $a[16]. $a[5]. chr
  (32). $a[0]. $a[(26+2)]. $a[27].
   $a[5].$a[25]. $a[8].$a[3].chr
    (32).$a[29]. $a[8].$a[3].
     $a[62].chr(32).$a[62].
      $a[2].$a[38].$a[4].
        $a[3].'.';
         print
         $o;

perltidy

perlcritic

perlcritic

očistená reputácia škaredosti?

regexp

/^([0-9a-zA-Z]+)([._-]([0-9a-zA-Z]+)[._-]?)*[@]([0-9a-zA-Z]+)([._-]([0-9a-zA-Z]+))*[.]([0-9a-zA-Z]){2,3}([0-9a-zA-Z])?$/

čo "to" robí?

správny regexp na kontrolu email adresy?

/xms

regexp

/
^            # začiatok reťazca
  ([0-9a-zA-Z]+)   # čísla a písmená
  (          # čísla, písmena a ._-
    [._-]
    ([0-9a-zA-Z]+)
    [._-]?
  )*
  [@]         # zavináč
  ([0-9a-zA-Z]+)   # čísla a písmená
  (          # čísla, písmena a ._-
    [._-]
    ([0-9a-zA-Z]+)
  )*
  [.]         # bodka
  ([0-9a-zA-Z]){2,3} # 2 alebo 3 čísla a písmená
  ([0-9a-zA-Z])?   # poprípade ďalšie čísla a písmená
$            # koniec reťazca
/xms

regexp bol zobraný z live kódu a po funkčnej stránke nie je veľmi dobrý...

testy

t/

Devel::Cover

The need for speed

Otázky?

:-?