Mailing-list

Primárny kontakt je mailing list bratislava-pm@pm.org. Na dostávanie príspevkov je treba sa zaregistrovať. Slúži na posielanie otázok alebo informácií ohľadom programovacieho jazyka Perl ale aj na organizovanie stretnutí. Správy sa nearchivujú.

Job

Hľadáte zamestnanca, ktorý ovláda programovací jazyk Perl? Pošlite vašu ponuku na náš mailing list. jobs.perl.org je tiež stránka ktorú navštevujú a sledujú Perl programátori.

IRC

Server:  irc.perl.org
Channel: #slovakia.pm

Facebook

skupina - Bratislava Perl Mongers

Who is Who

Kto sú Bratislava Perl Mongers

Bratislava